TIẾN ĐỘ DỰ ÁN LIỄU GIAI  TOWER

Tiến độ Liễu Giai Tower cập nhật ngày 15/11/2018

Hiện nay, dự án chung cư 26 Liễu Giai đã xây dựng lên tới tầng 17. Với nhiều nhân công và máy móc xây dựng nên tiến độ xậy dựng dự án đang được triển khai đều

 

Sàn BĐS Tân Long online là sản phẩm của Eco Tech, Thành viên của CTY Cổ Phần Eco Group

0987.745.745
  • Đăng ký thuê/ mua